Manit

TOSLI23012 ชุด COMBO SETชุดที่ 6 TOTAL

ภายในชุดมี
* 1 ตัว กรรไกรแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์
* 1 ตัว เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์
* 1 ชุด บาร์โซ่ และ โซ่ตัดไม้ขนาด 5″
* 1 อัน หินลับมีด สำหรับลับคมมีดกรรไกร
* 2 ก้อน แบตเตอรี่ 20 โวลต์ ; 2.0 แอมป์
* 1 อัน แท่นชารจ์แบตเตอรี่
* 1 ใบ ขวดใส่น้ำมันหล่อลื่น

฿4,570.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภายในชุดมี
* 1 ตัว กรรไกรแบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์
* 1 ตัว เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ไร้สาย 20 โวลต์
* 1 ชุด บาร์โซ่ และ โซ่ตัดไม้ขนาด 5″
* 1 อัน หินลับมีด สำหรับลับคมมีดกรรไกร
* 2 ก้อน แบตเตอรี่ 20 โวลต์ ; 2.0 แอมป์
* 1 อัน แท่นชารจ์แบตเตอรี่
* 1 ใบ ขวดใส่น้ำมันหล่อลื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 6 กก.