Manit

เครื่องพ่นแมลง Kanto#KT-FOG

-ใช้พ่นกำจัดยุงและแมลง ตามแหล่งเพาะพันธุ์
– ให้ปริมาณหมอกควันมาก หมอกละเอียด
– ใช้น้ำยาเพียงเล็กน้อย พร้อมระบบปั๊มน้ำล้างท่อน้ำยา
– ความจุถัง 3 ลิตร”

฿3,210.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้พ่นกำจัดยุงและแมลง ตามแหล่งเพาะพันธุ์
– ให้ปริมาณหมอกควันมาก หมอกละเอียด
– ใช้น้ำยาเพียงเล็กน้อย พร้อมระบบปั๊มน้ำล้างท่อน้ำยา
– ความจุถัง 3 ลิตร”

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 3 กก.