Manit

เครื่องพ่นยา 25L POLOสีแดง P113-F767

เครื่องพ่นยา 25 ลิตร
เครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ
คาร์บูแบบลูกลอย
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
แรงดันในการฉีดน้ำ 15- 30 บาร์
กำลังเครื่องยนต์ : 0.65KW ‘ 6500 RPM
ความจุกระบอกสูบ : 25.6 cc
การใช้น้ำ 3-8ลิตร/นาที
ความเร็วรอบ : 5000-10000rpm.

฿3,320.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องพ่นยา 25 ลิตร
เครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ
คาร์บูแบบลูกลอย
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
แรงดันในการฉีดน้ำ 15- 30 บาร์
กำลังเครื่องยนต์ : 0.65KW ‘ 6500 RPM
ความจุกระบอกสูบ : 25.6 cc
การใช้น้ำ 3-8ลิตร/นาที
ความเร็วรอบ : 5000-10000rpm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 11 กก.