Manit

เครื่องตัดหญ้า Makita RBC-411U

เครื่องตัดหญ้า Makita RBC-411U มือจับรูปตัว U
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ
น้ำหนัก 7.3
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1.1
ขนาดสูบ 40.2 CC
กำลัง 1.47 kW
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 0.98
คาร์บูเรเตอร์ ประเภทโพล์ท-คาร์บูเรเตอร์
หัวเทียน NGK BPM7A

฿8,920.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องตัดหญ้า Makita RBC-411U มือจับรูปตัว U
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ
น้ำหนัก 7.3
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1.1
ขนาดสูบ 40.2 CC
กำลัง 1.47 kW
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 0.98
คาร์บูเรเตอร์ ประเภทโพล์ท-คาร์บูเรเตอร์
หัวเทียน NGK BPM7A

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 25 กก.