Manit

เครื่องตัดหญ้า M-4 HYNO สีเขียว

เครื่องตัดหญ้า HYNO สีเขียว
เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ 4 แรง เครื่องตัดหญ้า HYNO สีแดง
รายละเอียด
-เครื่องยนต์: 2จังหวะ 4 แรง
-กำลังเครื่อง:1.5 กิโลวัตต์
-ความจุกระบอกสูบ 40.2 ซีซี
-คาร์บูเรเตอร์ : ลูกลอย
-ความจุถังน้ำมัน : 0.85 ลิตร
-สตาร์ทติดง่าย เครื่องยนต์รอบจัด
-ใช้สำหรับตัดหญ้าภายในสวน

฿3,270.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องตัดหญ้า HYNO สีเขียว
เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ 4 แรง เครื่องตัดหญ้า HYNO สีแดง
รายละเอียด
-เครื่องยนต์: 2จังหวะ 4 แรง
-กำลังเครื่อง:1.5 กิโลวัตต์
-ความจุกระบอกสูบ 40.2 ซีซี
-คาร์บูเรเตอร์ : ลูกลอย
-ความจุถังน้ำมัน : 0.85 ลิตร
-สตาร์ทติดง่าย เครื่องยนต์รอบจัด
-ใช้สำหรับตัดหญ้าภายในสวน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 25 กก.