Manit

ปุ๋ยเกล็ด สูตร 8-26-26 ตราเรือใบไข่มุก

ปุ๋ยเกล็ดเรือใบ 8-26-26 สูตรสะสมอาหาร สร้างตาดอก เพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตคุณภาพเยี่ยม ช่วยพืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ให้คุณภาพผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ

🌟 จุดเด่น ปุ๋ยเกล็ดเรือใบ สูตร 8-26-26
✅ ละลายน้ำได้ดี ไม่มีตะกอน พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ทันที
✅ พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
✅ ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหาร
✅ ช่วยสะสมอาหาร สร้างตาดอก ดอกดก ติดดอกดี
✅ กระตุ้นการสะสมอาหารพวกแป้งและน้ำตาล
✅ เสริมสร้างการเข้าสีให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
✅ บำรุงผล เพิ่มคุณภาพผลผลิต เพิ่มรสชาติ

฿140.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปุ๋ยเกล็ดเรือใบ 8-26-26 สูตรสะสมอาหาร สร้างตาดอก เพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตคุณภาพเยี่ยม ช่วยพืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ให้คุณภาพผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ

🌟 จุดเด่น ปุ๋ยเกล็ดเรือใบ สูตร 8-26-26
✅ ละลายน้ำได้ดี ไม่มีตะกอน พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ทันที
✅ พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
✅ ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหาร
✅ ช่วยสะสมอาหาร สร้างตาดอก ดอกดก ติดดอกดี
✅ กระตุ้นการสะสมอาหารพวกแป้งและน้ำตาล
✅ เสริมสร้างการเข้าสีให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
✅ บำรุงผล เพิ่มคุณภาพผลผลิต เพิ่มรสชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.