Manit

ปุ๋ยเกล็ด สูตร 0-0-50 ตราเรือใบไข่มุก

ปุ๋ยเคมีสำหรับพืช ใช้เพื่อเร่งขยายผล เร่งสี เร่งหวาน
รายละเอียดสินค้า 0-0-50
(โพแทสเซียมซัลเฟต)
ความสำคัญ โพแทสเซียมซัลเฟตแบบทางใบพืช สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็ว ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากแหล่งผลิต ไปยังแหล่งสะสมอาหารของพืช เพิ่มปริมาณแป้ง
เพิ่มความหวาน เพิ่มขนาด และสีสัน อีกทั้งมีธาตุกำมะถัน ช่วยสร้างกลิ่น ทำให้ผลผลิตมีกลิ่นหอมมากขึ้น ใช้ได้ดีในพืชทุกชนิด

฿130.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปุ๋ยเคมีสำหรับพืช ใช้เพื่อเร่งขยายผล เร่งสี เร่งหวาน
รายละเอียดสินค้า 0-0-50
(โพแทสเซียมซัลเฟต)
ความสำคัญ โพแทสเซียมซัลเฟตแบบทางใบพืช สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็ว ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากแหล่งผลิต ไปยังแหล่งสะสมอาหารของพืช เพิ่มปริมาณแป้ง
เพิ่มความหวาน เพิ่มขนาด และสีสัน อีกทั้งมีธาตุกำมะถัน ช่วยสร้างกลิ่น ทำให้ผลผลิตมีกลิ่นหอมมากขึ้น ใช้ได้ดีในพืชทุกชนิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.