Manit

ถังพ่นยาแบต-โยก 16L2 in 1 น้ำเงิน B09Q01

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 2IN 1 16 ลิตร
Model : ZB-HX-16C
ตรา มิตซูควายเหล็ก
แบตเตอรี่ 12V 4AH
Pressure 0.45 Mpa
Flow 3 L/min
ถังขนาด 16 ลิตร
พ่นไกล 3-4 เมตร
น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม
Max Amp 2.0A

฿1,510.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 2IN 1 16 ลิตร
Model : ZB-HX-16C
ตรา มิตซูควายเหล็ก
แบตเตอรี่ 12V 4AH
Pressure 0.45 Mpa
Flow 3 L/min
ถังขนาด 16 ลิตร
พ่นไกล 3-4 เมตร
น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม
Max Amp 2.0A

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 12 กก.