Manit

กรรไกรตัดหญ้า SOLO No.121

ปากกรรไกร ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
น้ำหนักเบา
กรรไกรตัดหญ้า
ช่วยอำนวยให้งานเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
ใช้สำหรับตัดหญ้าที่เริ่มสูง ตัดแต่งหญ้าให้เรียบเสมอกันหรือการแต่งพุ่ม

฿305.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปากกรรไกร ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
น้ำหนักเบา
กรรไกรตัดหญ้า
ช่วยอำนวยให้งานเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
ใช้สำหรับตัดหญ้าที่เริ่มสูง ตัดแต่งหญ้าให้เรียบเสมอกันหรือการแต่งพุ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2 กก.