Manit

กรรไกรตัดกิ่ง SOLONo.264

กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ปากโค้ง
กรรไกรตัดกิ่ง ใช้สำหรับตัดแต่งเล็มกิ่งไม้ขนาดเล็ก ตัดลวด
เหล็ก แข็งแรง ทนทาน
มีระบบล็อคเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัย
มีสปริงเพื่อช่วยผ่อนแรง

฿220.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ปากโค้ง
กรรไกรตัดกิ่ง ใช้สำหรับตัดแต่งเล็มกิ่งไม้ขนาดเล็ก ตัดลวด
เหล็ก แข็งแรง ทนทาน
มีระบบล็อคเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัย
มีสปริงเพื่อช่วยผ่อนแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.