Manit

กรรไกรตัดกิ่งปากโค้ง11-26mm TAKARADGTP4002

กรรไกรตัดตกแต่งกิ่ง TAKARA PLUS+ รุ่น DGTP4002
อุปกรณ์ตัดตกแต่งกิ่งให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้น ด้วยการเคลือบแบบ 2 ชั้น
เพื่อเพิ่มความทนทานมากขึ้นทดแทนด้วย Titanium + Teflon Coating

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ : ผลิตจากเนื้อเหล็กกล้าคาร์บอนสูง กรรไกรตัดกิ่งเล็ก แบบปากโค้ง
เคลือบแบบ Double Layers รองรับการตัดกิ่งไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างสูงสุดไม่เกิน 30 mm.
หลังการใช้งานเสร็จทุกครั้ง ควรเช็ดให้แห้งก่อนเก็บ เพื่อยืดอายุให้ผลิตภัณฑ์มีอายุใช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้น

฿360.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรรไกรตัดตกแต่งกิ่ง TAKARA PLUS+ รุ่น DGTP4002
อุปกรณ์ตัดตกแต่งกิ่งให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้น ด้วยการเคลือบแบบ 2 ชั้น
เพื่อเพิ่มความทนทานมากขึ้นทดแทนด้วย Titanium + Teflon Coating

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ : ผลิตจากเนื้อเหล็กกล้าคาร์บอนสูง กรรไกรตัดกิ่งเล็ก แบบปากโค้ง
เคลือบแบบ Double Layers รองรับการตัดกิ่งไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างสูงสุดไม่เกิน 30 mm.
หลังการใช้งานเสร็จทุกครั้ง ควรเช็ดให้แห้งก่อนเก็บ เพื่อยืดอายุให้ผลิตภัณฑ์มีอายุใช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.